E-learning: Využite možnosť získať kredity aj z pohodlia Vášho domova

Na našom vzdelávacom portáli Meditrend nájdete celoročne desiatky akreditovaných autodidaktických testov pre lekárov. AD testy sú akreditované na pol roka, počas ktorého si môžete prejsť vzdelávací materiál k elektronickému semináru. 

Prednášky sú zvyčajne spracované ako multimediálne prezentácie (video s prezentáciou) alebo textový abstrakt. 

Za úspešné absolvovanie AD testu získate až 2 kredity a to v závislosti od Vašej úspešnosti.

Pozrite si kompletný zoznam na www.meditrend.sk.

Hodnotenie:
Autodidaktický test je hodnotený najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (80 - 100% =  2 kredity, 60 - 79% = 1 kredit, 0 - 59% = 0 kreditov).

Upozornenie:
Pre vstup do jednotlivých vzdelávacích príspevkov je nevyhnutné Vaše prihlásenie na vzdelávacom portáli Meditrend, pokiaľ ešte nemáte na stránke vytvorený prístup, bezplatne sa prosím zaregistrujte.