Všeobecné informácie

Klinická prax

Podujatie KLINICKÁ PRAX je súčasťou kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Za účasť na jednotlivých typoch popoludňajších seminárov získavajú účastníci príslušný počet kreditov v závislosti od odborného programu.

Program seminárov

Program popoludňajších seminárov KLINICKÁ PRAX vo všeobecnom lekárstve pozostáva z aktuálnych medicínskych tém, s ktorými prichádza do každodenného kontaktu všeobecný lekár pre dospelých.

Program popoludňajších seminárov KLINICKÁ PRAX pre špecialistov pozostáva z vybraných špecifických tém toho ktorého medicínskeho odboru.

Cieľ našich podujatí

Cieľom našich odborných podujatí je poskytnúť lekárom najnovšie praktické informácie prezentované skúsenými odborníkmi a spoločne o nich diskutovať.